มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนกังานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือทางการบัญช

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://ejob.tsu.ac.th/ รับสมัครภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"