มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครลูกจ้าง 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 3 อัตรา รับสมัครภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th รับสมัครภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"