นำข่าวไปติดเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ หรือเจ้าของเว็บไซต์ที่สนใจนำข่าวไปติดเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำข่าวสารไปประชาสัมพันธ์ สามารถคัดลอกโค้ดด้านล่างนี้ จากนั้นนำไปวางบนหน้าเว็บในตำแหน่งที่ต้องการ

<iframe src="https://job-101.com/last-news/" width="100%" height="350" frameborder="0" scrolling="auto" ></iframe><p style="text-align: right;"><a href="https://job-101.com/" target="_blank" style="font-size:smaller;">อ่านเพิ่มเติม</a></p>