โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 11-18 ตุลาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-รับสมัครเพศชาย และเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครสอบ เพศขายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต หลังจากสมัครเรียบร้อยให้ผู้สมัครเข้ากรุปไลน์ตาม QRCODE ในเอกสารประกาศรับสมัคร รับสมัครวันที่ 11-18 ตุลาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร