สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส รับสมัคร 5 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส รับสมัคร 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและหลากหลาย

2.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและหลากหลาย

3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและหลากหลาย

ADVERTISEMENT

4.นิติกร 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและหลากหลาย

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส รับสมัครวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัครหนังสือรับรองเอกสารประกอบการประเมินใบสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"