สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง

สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง รับสมัครวันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
-ได้รับใบอนบุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
-เคยปฏิบัติงานด้านการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
-มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนราธิวาส เลขที่ 141 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"