โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 2 กันยายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
-รับสมัครเพศชายและหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้

2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) 2 อัตรา
-รับสมัครเพศชายและหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้

3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มพยาธิคลีนิค) 1 อัตรา
-รับสมัครเพศชายและหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครบัดนี้ถึง 2 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"