เทศบาลเมืองนราธิวาส รับสมัครสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 อัตรา

เทศบาลเมืองนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 อัตรา รับสมัครวันที่ 20 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.คนงาน 4 อัตรา
-สํานักปลัดเทศบาล (ปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 อัตรา)
-สํานักช่าง (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 1 อัตรา)
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 อัตรา และประจําณาปนสถาน 1 อัตรา)

2.พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา

3.พนักงานขับรถยนต์ 5 อัตรา
-กองคลัง ใบขับขี่รถยนต์ประเภทส่วนบุคคล (1 อัตรา)
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2 (4 อัตรา)

4.ภารโรง 2 อัตรา
-โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี)
-โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดประชาภิรมย์)

5.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
-ประเภทการใช้ทักษะ (ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 5 ปี/มีหนังสือรับรองการทํางาน)

6.เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์บริหารกาย 1 อัตรา

7.พนักงานวิทยุ 2 อัตรา

8.พนักงานขับรถยนต์ สํานักปลัดเทศบาล 5 อัตรา
-งานป้องกันฯ ใบขับขีรถยนต์ประเภท 2 2 อัตรา
-งานเทศกิจ ใบขับขี่รถยนต์ประเภทส่วนบุคคล 1 อัตรา
-งานธุรการ ใบขับขีรถยนต์ประเภทส่วนบุคคล 2 อัตรา

หมายเหตุ
เอกสาร (คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร) ประกาศน่าจะไม่สมบูรณ์ ดังนั้นติดต่อหน่วยงานโดยตรง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองนราธิวาส รับสมัครวันที่ 20 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"