โรงพยาบาลราษฎร์นรา รับสมัครพนักงานประจำโรงพยาบาล 7 อัตรา

โรงพยาบาลราษฎร์นรา รับสมัครพนักงานประจำโรงพยาบาล 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-6 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เภสัชกร (Part-time) 3 อัตรา
-เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
-มีใบประกอบวิชาชีพ
-บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.รักษาความปลอดภัย (Full-time) 2 อัตรา
-เพศชาย อายุระหว่าง 18-45 ปี
-สําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมต้นขึ้นไป
-สามารถทํางานเป็นกะได้
-มีความอดทน ตั้งใจ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
-มีใบผ่านการฝึกอบรม
-และเป็นคนในพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.เปลยานยนต์ (Full-time) 1 อัตรา
-เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
-สําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมปลายขึ้นไป
-ผ่านการเกณฑ์ทหาร
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
-รักงานบริการ บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย

4.เคหะบริการ (Full-time) 1 อัตรา
-เพศชาย อายุระหว่าง 18-45 ปี
-สําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมต้นขึ้นไป
-สามารถทํางานเป็นกะได้
-มีความอดทน ตั้งใจ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารการสมัครงาน
-แบบฟอร์มรับสมัครโหลดได้ที่ท้ายสุด
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน

การรับสมัครงาน
ส่งแบบฟอร์มรับสมัครและประวัติผ่านอีเมล์ : [email protected] ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ : 063-082-7292 รับสมัครวันที่ 4-6 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครแบบฟอร์มรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"