โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 4-11 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) 1 อัตรา
-รับสมัครเพศชาย หญิง มีสัญขาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครวันที่ 4-11 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"