ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ADVERTISEMENT

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 6-10 กันยายน 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 6-10 กันยายน 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร