สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 27-31 มีนาคม 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ครูผู้สอน 3 อัตรา
-มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย) และมีกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกตรงตามประกาศรับสมัคร
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 กำหนด หรือได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ออกโดยคุรุสภาที่ยังไม่หมดอายุ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครวันที่ 27-31 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"