สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา รับสมัครจ้างเหมา 2 อัตรา

สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-8 มีนาคม 2566

ประกาศสถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ช่วยปฎิบัติงานด้านจิตวิทยา 1 อัตรา
-ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางจิตวิทยา

2.ช่วยปฎิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล 1 อัตรา
-ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาในุษย์ศาสตร์ สาขาทางจิตวิทยา และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา ถนนสุขยางค์ สะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 รับสมัครวันที่ 1-8 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"