โรงพยาบาลบันนังสตา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลบันนังสตา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 16-20 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
-ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 16-20 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร – ลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"