มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงาน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 23-31 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูผู้ช่วย (สาขาการปฐมวัย) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย และ
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ
-มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปี

2.ครูผู้ช่วย (สาขาคณิตศาสตร์) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอก ดังนี้
-สาขาคณิตศาสตร์ หรือ
-สาขาคณิตศาสตร์-เคมี หรือ
-สาขาคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ หรือ
-สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือ
-สาขาการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยม หรือ
-สาขาสถิติ หรือ
-สาขาสถิติประยุกต์ หรือ
-สาขาการสอนคณิตศาสตร์ หรือ
-สาขาสถิติคณิตศาสตร์ หรือ
-สาขาคณิตศาสตร์สถิติ หรือ
-สาขาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือ
-สาขาคณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ หรือ
-สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หรือ
-สาขาการศึกษาคณิตศาสตร์ หรือ
-สาขาสถิติศาสตร์ หรือ
-สาขาคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ หรือ
-สาขาการวัตผลและประเมินผลทางการศึกษา และ
-มีไบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหมายเหตุ หากมีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 23-31 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"