สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 รับสมัคร 4 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนและพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-13 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
(ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านจุโป 1 อัตรา)
(ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านแหร 1 อัตร)
-เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
-เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2.ครูผู้สอน 2 อัตรา
(สาขาวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อำเภอเบตง)
(สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ อำเภอธารโต)
-เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และวิชาเอกตรงตามประกาศรับสมัคร
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 รับสมัครวันที่ 5-13 มกราคม 25656

ประกาศรับสมัคร1ประกาศรับสมัคร2


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"