สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 รับสมัครลูกจ้าง 2 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 7-13 มิถุนายน 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีในด้านวิชาการบัญชี ด้านการเงินและบัญชี ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์ที ก.ค.ศ. หรือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิสําหรับตําแหน่งนี้ได้

2.นักการภารโรง 1 อัตรา
-ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.9) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 รับสมัครวันที่ 7-13 มิถุนายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"