สำนักงานประมงจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานประมงจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 20-29 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์นํ้า สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 20-29 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"