โรงพยาบาลเบตง รับสมัครเลือกสรรพนักงาน

โรงพยาบาลเบตง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รับสมัครวันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถและชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลเบตง รับสมัครวันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"