ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 11-19 ตุลาคม 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริการ 3 อัตรา
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 44 ปี
-เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
-สามารถปฏิบัติงานผลัดบ่าย-ตึก และเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
-สุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัว
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ ขยัน อดทน

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำอวยการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครวันที่ 11-19 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"