ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบันนังสตา รับสมัครเลือกสรรลูกจ้างเหมาบริการ

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบันนังสตา รับสมัครเลือกสรรลูกจ้างเหมาบริการ

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบันนังสตา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาที่วิทยาลัยกําหนดหรือเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามลักษณะงานที่เปิดรับสมัครข้างต้น

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด ชั้น 2 ห้องงานบริการทั่วไปและบุคคลรับ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบันนังสตา สมัครวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"