วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติหน้าที่สอน สาขาเครื่องกล) 1 อัตรา
2.ครูจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติหน้าที่สอน สาขาไฟฟ้ากําลัง) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง
-ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากําลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
-ช่างยนต์/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกําลัง/เทคนิคข่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ข่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์)เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ข่างยนต์/เทคโนโลยียานยนต์วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร (ตึกอวยนวยการ ชั้น 1) วิทยาลัยเทคนิคยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"