โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 29 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 36 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา (เอกสารสมัครงานตําแหน่งพนักงานทั่วไป) 152 ถนบสิโรรส ดําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 รับสมัครวันที่ 29 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"