โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้าง 2 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 14 กรกฎาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลหาดใหญ่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-ไม่จํากัดเพศ
-อายุระหว่าง 18 – 35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
-มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน Word Excel PowerPoint
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
-มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และหากมีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-อาศัยอยู่ในภูมิลําเนาหาดใหญ่
-อุปนิสัยเรียบร้อย สุขภาพอ่อนโยน อดทน มีความพฤติดี ขยัน ซื่อสัตย์และมีน้ําใจ
-ทดลองงานเป็นเวลา 1 เดือน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่แนบท้ายประกาศนี้ รับสมัครบัดนี้ถึง 14 กรกฎาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"