โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 7-19 กรกฎาคม 2567

ประกาศโรงพยาบาลหาดใหญ่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักกายภาพบําบัด 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป (Microsoft Office, Word, Excel)
-ไม่จํากัดเพศ
-อายุระหว่าง 21-35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
-มีมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการ ติดต่อสื่อสาร
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และเพศชายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ทดลองงานเป็นเวลา 1 เดือน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครวันที่ 7-19 กรกฎาคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"