มอ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครวันที่ 1-15 สิงหาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการอุดมศึกษา (คณะรัฐศาสตร์) 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
-หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและหน้าที่ความรับผิดชอบในลักษณะการปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://resume.psu.ac.th/ รับสมัครวันที่ 1-15 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"