มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ รับสมัครบัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการศึกษา (สังกัดงานทะเบียนและรับนักศึกษา) 1 อัตรา
-มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://resume.psu.ac.th/ รับสมัครบัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"