สำนักงาน ทสจ.นราธิวาส รับสมัครลูกจ้าง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส (สำนักงาน ทสจ.นราธิวาส) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครบัดนี้ถึง 18 มกราคม 2567

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ 1 อัตรา
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรทุกสาขา หรือเทียบเทาา
-มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
-หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ตําบลลําภู อําเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รับสมัครบัดนี้ถึง 18 มกราคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"