สพป.นราธิวาส เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ

สพป.นราธิวาส เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รับสมัครวันที่ 4-12 มกราคม 2567

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
มีคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือที่ ก.ค.ศ. รับรอง อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
-ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 รับสมัครวันที่ 4-12 มกราคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"