กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่ง 75 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 75 อัตรา รับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
-ผู้สมัครสอลต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนัก ก.พ. ในระรับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือที่สูงกว่า

2.นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
-ผู้สมัครสอลต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนัก ก.พ. ในระรับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือที่สูงกว่า

3.เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน 30 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
-ผู้สมัครสอลต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนัก ก.พ. ในระรับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือที่สูงกว่า

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 30 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
-ผู้สมัครสอลต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไ ของสำนัก ก.พ. ในระรับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือที่สูงกว่า

5.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
-ผู้สมัครสอลต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนัก ก.พ. ในระรับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือที่สูงกว่า

6.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ หรือสาขาวิชาการเลขานุการ
-ผู้สมัครสอลต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนัก ก.พ. ในระรับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือที่สูงกว่า

7.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา
-ผู้สมัครสอลต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนัก ก.พ. ในระรับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือที่สูงกว่า

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://dlt.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"