กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 14-27 มิถุนายน 2567

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

2.นายช่างตรวจสภาพรถ 1 อัตรา
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาเครื่องกล, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

3.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://dlt.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 14-27 มิถุนายน 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"