กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 2-15 พฤษภาคม 2566

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ,ประเภทวิชาศิลปกรรม ,ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://dlt.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 2-15 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"