โรงพยาบาลรามัน รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2567

ประกาศโรงพยาบาลรามัน เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริการ (ซักฟอก) 1 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6)
-สามารถเข้าปฏิบัติงานตามตารางเวรที่ก าหนดได้
-อายุ 18 – 40 ปี
-หากมีประสบการณ์ด้าน,การใช้คอมพิวเตอร์อย่างง่ายหรือมีภูมิลำเนาใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดการปฎิบัติงาน

1.เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีจำนวนครบถ้วนเพียงพอและพร้อมใช้งานเช่น เครื่องซักผ้า-อบผ้า อ่างซักล้าง น้ำยาฆ่าเชื้อ ผงซักฟอก เป็นต้น
2.บริการซัก อบ รีดผ้าและวัสดุที่ใช้แทนผ้าของหน่วยงานด้วยเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ หรือมือเพื่อให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตฐานที่หน่วยงานกำหนด
3.เบิกจ่ายผ้าและวัสดุที่ใช้แทนผ้าตามที่หน่วยงานแจ้งขอเบิกพร้อมสรุปสถิติข้อมูลการให้บริการแต่ละประเภท
4.ดูแล บำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 รับสมัครวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"