ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริกา 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริกา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริการ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ) 3 อัตรา
-เพศชาย
-อายุ 20-40 ปี
-วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
-มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ขยัน อดทน มีใจรักบริการ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"