ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 2-5 ตุลาคม 2566

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา
-อายุ 20-40 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ขยัน อดทน มีใจรักบริการ
-มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
-สามารถปฏิบัติงานเวลา 06.00 น. และปฏิบัติงานวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

2.พนักงานบริการ 1 อัตรา
-เพศชาย
-อายุ 20-40 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
-มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ขยัน อดทน มีใจรักบริการ

3.พนักงานบริการ 1 อัตรา
-อายุ 20-40 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
-มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ขยัน อดทน มีใจรักบริการ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครวันที่ 2-5 ตุลาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"