สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงาน 47 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงาน 47 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 47 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
2.พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
3.นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา
4.นักวิชาการสาธารณสุข 15 อัตรา
5.นักจิตวิทยา 6 อัตรา
6.นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
7.นักโภชนาการ 1 อัตรา
8.นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
9.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
10.นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
11.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา
12.เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
13.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
14.ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา
15.พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา
16.พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
17.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
18.พนักงานบริการ 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 21 แนบท้ายประกาศนี้ รับสมัครวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"