จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 15-22 พฤษภาคม 2566

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
-มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาบาฮาซาฯ เป็นอย่างดี
-หากมีคะแนนทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจากข้อสอบมาตรฐาน (เช่น ผลสอบ TOEFL,IELTS,TOEIC, PSU-GET, CU-TEP) จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสงขลา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) รับสมัครวันที่ 15-22 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"