โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 22 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 22 อัตรา รับสมัครวันที่ 6-10 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา
2.พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา
3.นักวิชาการสาธารณสุข (สิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
5.พนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน 1 อัตรา
6.พนักงานขับรถยนต์ จำวน 1 อัตรา
7.พนักงานบริการ จำนวน 8 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่า

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 6-10 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"