โรงพยาบาลสงขลา รับสมัคพนักงาน

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รับสมัครวันที่ 7-14 ธันวาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-เพศชาย/หญิง
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ
-ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
-ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครวันที่ 7-14 ธันวาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"