โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รับสมัครวันที่ 23 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายวัน)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พยาบาลวิชาซีพ 1 อัตรา
-เพศชาย/หญิง
-ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
-ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี เสียสละและอดทนต่อการปฏิบัติงาน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครวันที่ 23 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"