วิทยาลัยเทคนิคสงขลา รับสมัครพนักงาน

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 15-21 สิงหาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา รับสมัครวันที่ 15-21 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"