วิทยาลัยเทคนิคสงขลา รับสมัครลูกจ้าง 2 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา รับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 2-12 พฤษภาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส./ป.ตรี สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์
-มีความสามารถในการซ่อมคอมพิวเตอร์ ดูแลเครือข่ายอินทราเน็ต ระบบ LANภายในวิทยาลัยฯ ทั้งระบบมีสายและไร้สาย
-มีความรู้ด้านช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น
-มีความสามรถในการดูแลระบบเว็บไซต์วิทยาลัยฯ การใช้สื่อต่างๆ โปรแกรม Microsoft Word/Microsoft Excel /Google Meeting หรือโปรแกรมอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา

2.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมาย
-สามารถขับรถยนต์บรรทุก รถยนต์ (รถตู้) และรถจักรยานยนต์ได้
-มีความชำนาญในเรื่องของเส้นทาง
-หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสงขลา รับสมัครวันที่ 2-12 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"