คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ รับสมัครบัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา) 1 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ ด้านกราฟิกดีไซน์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กําลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ความสามารถด้านงานโสตทัศนศึกษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
-มีความรู้ความสามารถด้านงานตัดแต่งภาพ ตัดต่อภาพ และการตัดต่อวีดีโอ สามารถใช้
โปรแกรม Adode Photoshop , Adobe Illustrator , Canva , Adobe Prerniere , OBS Studio , ZOOM meeting Microsoft Teams , Google Meet หรือ Application อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้ในงานด้านห้องปฏิบัติการระบบสื่อประสม
-มีความสามารถในการซ่อมบํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้นเป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"