เทศบาลตำบลปาดัง รับสมัครเลือกสรรพนักงานจ้าง 11 อัตรา

เทศบาลตำบลปาดัง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา รับสมัครวันที่ 11-19 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (กองช่าง) 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1.คนงาน สังกัด ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง 1 อัตรา
2.คนงาน สังกัด ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง 1 อัตรา
3.คนงาน สังกัด ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง 2 อัตรา
4.คนสวน สังกัด ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง 1 อัตรา
5.คนงาน สังกัด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา
6.คนงาน สังกัด ฝ่ายบริหารงานการศึกษา กองการศึกษา 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
***รอเอกสาร

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลปาดัง ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 11-19 มกราคม 25656

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"