ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ

ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ

ADVERTISEMENT

ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ทดแทนตำแหน่งว่าง) รับสมัครวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ปกครอง 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ADVERTISEMENT

ลักษณะงานทีจะปฏิบัติ
เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะต้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและคารตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครอง จังหวัดสงขลา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"