เทศบาลนครสงขลา รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

เทศบาลนครสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 2 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานจ้างเหมาบริการ (ครูผู้สอน) 2 อัตรา
2.พนักงานจ้างเหมาบริหาร (ครูผู้สอน) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกสังคมศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนด (เฉพาะตําแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ (ครูผู้สอน) สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา)
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษหรือทางอื่นที ก.ท.กําหนด (เฉพาะตําแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ (ครูผู้สอน) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ)
-ต้องเป็นผู้ทีมีโบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา รับสมัครบัดนี้ถึง 2 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"