มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงาน (สังกัดฝ่ายแผนงาน) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ
-หากมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิจัยสถาบัน และงานด้านสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า (ให้แสดงหลักฐาน)

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"