สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักจัดการงานทัวไป 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

2.เจ้าพนักงานการเงินบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักประชาสัมพันธ์เขต 6 เลขที่ 40 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"