สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รับเลือกสรรพนักงานราชการ 2 อัตรา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-8 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานด้านกฎหมาย 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์
-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่เลขที่ 21 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 รับสมัครวันที่ 1-8 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"