สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก

สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รับสมัครบัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2566

ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ 1 อัตรา
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับดี
-มีประสบการณ์ทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทนหรือด้านอื่นๆ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ชั้นที่ 1 อาคาร 1 ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 รับสมัครบัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"